Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 02 tháng 12 năm 2019

Thứ Hai, 02/12/2019, 06:00 GMT+7

Áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía nam nên trường gió đông bắc hoạt động mạnh trên khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông.
 Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh.
 Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mưa rào rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh.
 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
 Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
 Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
 Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông bắc đến đông cấp 4-5.
 Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh
 Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
 Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
 Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
 Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
 Vịnh Thái Lan: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4.

DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Áp cao lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam nên trường gió đông bắc có cường độ mạnh thịnh hành trên hầu khắp khu vực Biển Đông.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)