Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 02/12/2019.

Thứ Hai, 02/12/2019, 04:31 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng NinhCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 4,1m lúc 08h28, thấp nhất 0,6m lúc 19h14. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải PhòngCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,4m lúc 07h33, thấp nhất 0,4m lúc 20h34. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng TrịCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 04h18, thấp nhất 0,4m lúc 22h17. Sóng cao 1,5 - 2,5m, có lúc trên 2,5m, biển động

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà NẵngCó mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,3m lúc 00h11, thấp nhất 0,1m lúc 08h43. Sóng cao 1,5 - 2,5m, ngoài khơi 2,0-4,0m, biển động

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 00h11, thấp nhất 0,3m lúc 08h32. Sóng cao 1,5 - 2,5m, có lúc trên 2,5m, biển động

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,0m lúc 00h12, thấp nhất 0,3m lúc 08h55. Sóng cao 1,5 - 2,5m, ngoài khơi 2,0-4,0m, biển động

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 00h14, thấp nhất 0,5m lúc 09h31. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình ThuậnCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 2,1m lúc 00h26, thấp nhất 0,3m lúc 10h33. Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,7m lúc 19h12, thấp nhất 1,0m lúc 11h15. Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 20h44, thấp nhất 0,9m lúc 12h18. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ 

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,1m lúc 05h46, thấp nhất 0,4m lúc 15h13. Sóng cao 0,5 -1,0m. 

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,2m lúc 06h42, thấp nhất 0,4m lúc 15h29. Sóng cao 0,5 -1,5m.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 06h40, thấp nhất 0,5m lúc 16h13. Sóng cao 0,5 -1,0m.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 08h29, thấp nhất 0,6m lúc 22h09. Sóng cao 0,5 -1,0m.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 08h29, thấp nhất 0,6m lúc 22h09. Sóng cao 0,5 -1,0m.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 08h48, thấp nhất 0,6m lúc 00h10. Sóng cao 0,5 -1,0m.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 08h29, thấp nhất 0,6m lúc 22h09. Sóng cao 0,5 -1,5m.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 06h40, thấp nhất 0,5m lúc 16h13. Sóng cao 0,5 -1,0m.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng TàuCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 20h44, thấp nhất 0,9m lúc 12h18. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,1m lúc 22h30, thấp nhất 0,5m lúc 06h07. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,1m lúc 22h30, thấp nhất 0,5m lúc 06h07. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,3m lúc 06h51, thấp nhất 0,5m lúc 14h43. Sóng cao 0,5 -1,0m. 

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 08h29, thấp nhất 0,6m lúc 22h09. Sóng cao 0,5 -1,0m.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 06h40, thấp nhất 0,5m lúc 16h13. Sóng cao 0,5 -1,0m.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h15, thấp nhất 0,2m lúc 21h57. Sóng cao 0,5 -1,5m.

26. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,1m lúc 05h46, thấp nhất 0,4m lúc 15h13. Sóng cao 0,5 -1,5m.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 08h29, thấp nhất 0,6m lúc 22h09. Sóng cao 0,5 -1,0m.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 06h40, thấp nhất 0,5m lúc 16h13. Sóng cao 0,5 -1,0m.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,2m lúc 22h21, thấp nhất 0,5m lúc 06h56. Sóng cao 0,5 -1,0m.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 246