Về việc hoạt động thi công Dự án sửa chữa, bảo trì hệ thống đê kè kênh Hà Nam

Thứ Tư, 27/11/2019, 17:00 GMT+7

HPG-128-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Căn cứ đề nghị số 308/ĐĐNG-BQLDA-KHKT ngày 13/11/2019 của Ban Quản lý dự án BĐATHH về việc thông báo hàng hải hoạt động thi công Dự án sửa chữa, bảo trì hệ thống đê kè kênh Hà Nam;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc hoạt động thi công Dự án sửa chữa, bảo trì hệ thống đê kè kênh Hà Nam như sau:

  1. Khu vực thi công:

Đê kè phía Bắc và phía Nam kênh Hà Nam

     2. Thời gian thi công: Từ ngày 26/11/2019 đến ngày 13/8/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Hải Phòng chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nêu trên./.

 

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)