Về việc tạm ngừng hoạt động thiết bị đèn trên các phao báo hiệu số 8, 9 luồng hàng hải vào cảng Sơn Dương FORMOSA Hà Tĩnh

Thứ Tư, 27/11/2019, 16:57 GMT+7

HTH - 21 - 2019

Vùng biển                  : Hà Tĩnh

Tên luồng      : Sơn Dương

Tên báo hiệu             : Phao số 8, 9

Tọa độ địa lý             :

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 8

18°07'01.2"

106°26'59.2"

18°06'57.5"

106°27'05.9"

Phao số 9

18°06'44.8"

106°26'28.1"

18°06'41.2"

106°26'34.8"

 

        Căn cứ văn bản số 1911321/CV-FHS ngày 27/11/2019 của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải tạm dừng hoạt động đèn báo hiệu các phao luồng P8, P9 cảng Sơn Dương;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết bị đèn trên các phao báo hiệu số 8, 9 luồng hàng hải vào cảng Sơn Dương FORMOSA Hà Tĩnh tạm ngừng hoạt động từ ngày 27/11/2019.

 

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 508