Về công trình thi công tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long vượt qua đoạn luồng Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng

Thứ Hai, 25/11/2019, 16:53 GMT+7

HPG-127-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

 

 

 

        Căn cứ Đơn đề nghị thông báo hàng hải số 216/2019/CV-SCB ngày 24/11/2019 của Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà; 

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về công trình thi công tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long vượt qua đoạn luồng Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng với các đặc tính như sau:

        - Vị trí: Bến Gót - Cát Hải - Hải Phòng

        - Tọa độ địa lý:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Điểm đầu dây cáp tại trụ T2

 20°48'48.2"

 106°53'42.3"

20°48'44.6"

106°53'49.0"

Điểm đầu dây cáp tại trụ T3

 20°48'46.6"

 106°54'36.1"

20°48'43.0"

106°54'42.9"

        - Chiều cao tĩnh không tuyến cáp treo cắt ngang đoạn luồng Lạch Huyện tại khu vực phao số 27, 28 tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

        + Điểm thấp nhất ở giữa, nằm ngoài luồng hàng hải: 47,5m;

        + Điểm giao cắt với biên phải luồng hàng hải: 53,0m;

        + Điểm giao cắt với biên trái luồng hàng hải: 62,6m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thủy hoạt động trên đoạn luồng Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng khi đi qua khu vực tuyến cáp treo nói trên cần xác định chiều cao phương tiện phù hợp với chiều cao tĩnh không tuyến cáp treo.

 

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)