Về việc điều chỉnh vị trí phao báo hiệu số 53 đoạn Bạch Đằng luồng hàng hải Hải Phòng

Thứ Tư, 20/11/2019, 08:58 GMT+7

HPG-126 -2019

 

Vùng biển

Tên luồng

: Hải Phòng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Bạch Đằng

: Phao số 53

       

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°49'58.3"

106°47'48.1"

20°49'54.7"

106°47'54.8"

 

        Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ, Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc hoàn thành công tác điều chỉnh vị trí phao báo hiệu số 53 trên đoạn Bạch Đằng;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 53 trên đoạn Bạch Đằng luồng hàng hải Hải Phòng được điều chỉnh về trị trí thiết kế mới có tọa độ như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°49'58.0"

106°48'05.2"

20°49'54.4"

106°48'11.9"

 

        Các đặc tính khác của phao không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hành hải trên đoạn Bạch Đằng luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng, theo hướng dẫn của các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú:

            - Hải đồ cần cập nhật: VN50003, V14N0008;

 

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)