Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 15 luồng hàng hải Phà Rừng

Thứ Tư, 20/11/2019, 08:55 GMT+7

HPG-125-2019

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Phà Rừng

Tên báo hiệu          : Phao số 15

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°56'15.2"

106°46'08.8"

20°56'11.6"

106°46'15.6"

  Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 15 luồng hàng hải Phà Rừng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 15 luồng hàng hải Phà Rừng đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

          Thông báo hàng hải số: 371(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB  ngày 17/11/2019 không còn hiệu lực.

 

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)