Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phà Rừng

Thứ Ba, 19/11/2019, 08:43 GMT+7

HPG-123-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Phà Rừng

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Phà Rừng hoàn thành ngày 11/11/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phà Rừng, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

1. Đoạn luồng từ cửa kênh Đình Vũ đến cặp phao số 5, 6:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,2m (âm ba mét hai).

2. Đoạn luồng từ cặp phao số 5, 6 đến cặp phao số 15, 16:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,3m (âm hai mét ba).

          Lưu ý:

          - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -1,4m nằm về phía biên phải luồng, dài khoảng 250m từ thượng lưu phao số 5 khoảng 415m đến thượng lưu phao số 5 khoảng 665m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 25m;

          - Điểm cạn có độ sâu -2,0m nằm về phía biên phải luồng, cách biên luồng khoảng 5m về phía trong luồng và cách phao số 11 về phía thượng lưu khoảng 575m;

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -2,0m nằm về phía biên trái luồng, dài khoảng 100m từ hạ lưu phao số 16  khoảng 250m đến hạ lưu phao số 16 khoảng 150m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 6m.

3. Đoạn luồng Sông Giá (từ cặp phao số 15, 16 đến cầu Công ty đóng tàu Phà Rừng):

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -1,9m (âm một mét chín).

          Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -1,7m nằm về phía biên trái luồng, dài khoảng 400m từ hạ lưu phao số 18 khoảng 320m đến thượng lưu phao số 18 khoảng 80m, khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 35m (tại khu vực này luồng tàu có bề rộng khoảng 140m);

- Điểm cạn có độ sâu -1,7m nằm về phía biên trái luồng, cách biên luồng khoảng 9m về phía trong luồng và cách phao số 20 về phía hạ  lưu khoảng 60m;

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -1,7m nằm về phía biên trái luồng, dài khoảng 200m từ thượng lưu phao số 20 khoảng 290m đến thượng lưu phao số 20 khoảng 490m, khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 12m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng hàng hải Phà Rừng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nói trên.

 

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)