Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 21 tháng 11 năm 2019

Thứ Năm, 21/11/2019, 05:50 GMT+7

Áp cao lạnh lục địa duy trì trường gió Đông Bắc có cường độ mạnh trên khu vực Bắc Biển Đông.

Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông bắc cấp 4-5.

Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông bắc cấp 4-5.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông bắc cấp 4-5.

Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4.

Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4-5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa rào vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Vịnh Thái Lan: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 3-4.

DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO

Áp cao lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu nên trường gió Đông Bắc trên các vùng biển có cường độ giảm dần.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)