Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 16 tháng 11 năm 2019

Thứ Bảy, 16/11/2019, 06:00 GMT+7

Áp cao lạnh lục địa suy yếu nên gió thịnh hành trên vịnh Bắc Bộ hoạt động yếu. Trong khi đó khu vực Bắc và Giữa Biển Đông duy trì trường gió đông bắc cường độ trung bình.
Bắc Vịnh Bắc Bộ: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam cấp 3-4
Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam cấp 3-4

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4.
Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4.
Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5
Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4
Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
 Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5
 Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4
 Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5.
 Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4
 Vịnh Thái Lan: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ.
DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và khoảng 72 giờ tới sẽ được tăng cường mạnh trở lại nên trên vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông sẽ thịnh hành trường gió đông bắc hoạt động mạnh dần lên.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)