Về thông số kỹ thuật đoạn Vật Cách luồng hàng hải Hải Phòng

Thứ Năm, 14/11/2019, 08:27 GMT+7

HPG-119-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Vật Cách

 

 

 

        Căn cứ bình đồ độ sâu đoạn Vật Cách luồng hàng hải Hải Phòng được hoàn thành ngày 28 tháng 10 năm 2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của đoạn Vật Cách luồng hàng hải Hải Phòng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

        1. Đoạn luồng từ bến phà Bính đến phao số 74: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -5,9m (âm năm mét chín).

        2. Đoạn luồng từ phao số 74 đến thượng lưu phao số 89 khoảng 300m: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -4,7m (âm bốn mét bảy).

        Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -3,7m đến -4,2m, nằm bên phải luồng, kéo dài từ cầu Bính về phía thượng lưu khoảng 60m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m;

        - Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -3,4m đến -4,6m, nằm bên phải luồng, từ thượng lưu phao số 85 khoảng 200m đến hạ lưu phao số 87 khoảng 140m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m.

        3. Đoạn luồng từ thượng lưu phao số 89 khoảng 300m đến hạ lưu cầu Kiền 200m: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -4,3m (âm bốn mét ba).

         Thông báo hàng hải này thay thế nội dung thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật đoạn luồng Vật Cách (từ bến phà Bính đến hạ lưu cầu Kiền 200m) – luồng hàng hải Hải Phòng tại Thông báo hàng hải số 339/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 30/10/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hành hải trên đoạn Vật Cách luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng, đồng thời lưu ý các khu vực có dải cạn nêu trên;

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

 

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)