Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 10 tháng 11 năm 2019

Chủ Nhật, 10/11/2019, 05:54 GMT+7

Trường gió Đông Bắc cường độ mạnh thịnh hành trên khu vực Bắc Biển Đông. Trong khi đó bão số 6 vẫn đang di chuyển sang phía Tây gây thời tiết xấu cho vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Trung Bộ.
+ Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5.
+ Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5.
+ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 - 10km. Phía Bắc gió đông bắc đến bắc cấp 5, có lúc cấp 6. phía Nam gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10. Biển động rất mạnh.
+ Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 - 10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh.
+ Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4-5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.
+ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây cấp 3-4
+ Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.
+ Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa bão ở phía Tây. Tầm nhìn xa từ 4 - 10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Phía Tây có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13. Biển động dữ dội.
+ Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 5.
+ Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.
+ Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 5. riêng phía Tây Bắc có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.
+ Vịnh Thái Lan: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây bắc đến tây cấp 3-4.
DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Áp cao lạnh lục địa suy yếu nên cường độ gió Đông Bắc trên khu vực Bắc Biển Đông hoạt động giảm dần. Trong khi đó cơn bão số 6 sẽ tiếp tục di chuyển sâu sang phía Tây và suy yếu và tan dần.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)