Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 08/11/2019.

Thứ Sáu, 08/11/2019, 17:22 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,0m lúc 15h01, thấp nhất 1,3m lúc 00h13. Sóng cao 1,0 -2,0m, biển động.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,4m lúc 12h19, thấp nhất 1,3m lúc 00h09. Sóng cao 1,5 -2,5m, biển động.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến bắc cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 22h17, thấp nhất 0,4m lúc 04h05. Sóng cao 2 -3m, biển động.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 0,9m lúc 07h13, thấp nhất 0,3m lúc 14h36. 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến bắc cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,2m lúc 20h09, thấp nhất 0,7m lúc 13h40. Sóng cao 2,0 -4,0m, biển động.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 – 10km. Gió đông bắc đến bắc cấp 5, giật cấp 7. Riêng Trường Sa có gió tây đến tây nam cấp 5, riêng phía Bắc gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm đi qua cấp 10-12, giật cấp 15. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,6m lúc 22h02, thấp nhất 0,9m lúc 14h21. Sóng cao 5,0-8,0m, biển động dữ dội.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 – 10km. Gió đông bắc đến bắc cấp 5, giật cấp 7. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,5m lúc 21h24, thấp nhất 0,8m lúc 14h28. Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động rất mạnh.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 4, riêng phía Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 22h49, thấp nhất 0,9m lúc 15h42. Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động rất mạnh.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 4, riêng phía Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,8m lúc 00h11, thấp nhất 1,8m lúc 17h59. Sóng cao 2,0 -3,0m, biển động. 

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 4, riêng phía Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 00h13, thấp nhất 1,7m lúc 18h24. Sóng cao 1,0 -2,0m, biển động.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,8m lúc 03h53, thấp nhất 0,5m lúc 20h28. Sóng cao 0,5 -1,5m. 

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 0,8m lúc 23h59, thấp nhất 0,5m lúc 18h41. Sóng cao 0,5 -1,5m.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 10h02, thấp nhất 0,4m lúc 00h12. Sóng cao 0,5 -1,0m.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 10h44, thấp nhất 0,8m lúc 01h09. Sóng cao 0,5 -1,0m.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 10h44, thấp nhất 0,8m lúc 01h09. Sóng cao 0,5 -1,0m.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,0m lúc 14h13, thấp nhất 0,7m lúc 20h58. Sóng cao 0,5 -1,0m.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 10h44, thấp nhất 0,8m lúc 01h09. Sóng cao 0,5 -1,5m.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 10h02, thấp nhất 0,4m lúc 00h12. Sóng cao 0,5 -1,0m. 

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió tây bắc đến tây cấp 4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 00h13, thấp nhất 1,7m lúc 18h24. Sóng cao 0,5 -1,0m.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió tây bắc đến tây cấp 4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 19h17, thấp nhất 1,2m lúc 12h14. Sóng cao 0,5 -1,5m.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió tây bắc đến tây cấp 4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 19h17, thấp nhất 1,2m lúc 12h14. Sóng cao 0,5 -1,5m.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 06h45, thấp nhất 0,3m lúc 00h12. Sóng cao 0,5 -1,0m.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 10h44, thấp nhất 0,8m lúc 01h09. Sóng cao 0,5 -1,0m.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 10h02, thấp nhất 0,4m lúc 00h12. Sóng cao 0,5 -1,0m.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 04h08, thấp nhất 0,4m lúc 22h02. Sóng cao 0,5 -1,5m. 

26. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,8m lúc 03h53, thấp nhất 0,5m lúc 20h28. Sóng cao 0,5 -1,0m.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 10h44, thấp nhất 0,8m lúc 01h09. Sóng cao 0,5 -1,0m.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 10h02, thấp nhất 0,4m lúc 00h12. Sóng cao 0,5 -1,0m.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió nhẹ. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,2m lúc 19h25, thấp nhất 1,1m lúc 12h20. Sóng cao 0,5 -1,0m.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 230