Về việc phục hồi hoạt động phao TĐ khống chế vị trí tàu LIMCO ASIAN bị đắm trên vùng biển Quảng Bình

Thứ Tư, 06/11/2019, 09:38 GMT+7

QBH-18-2019

Vùng biển

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Quảng Bình

: Phao TĐ

 

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

17°50'53.6"

106°34'55.3"

17°50'50.0"

106°35'02.0"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao TĐ khống chế vị trí tàu LIMCO ASIAN bị đắm trên vùng biển Quảng Bình;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao TĐ khống chế vị trí tàu LIMCO ASIAN bị đắm trên vùng biển Quảng Bình đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

    Thông báo hàng hải số 330(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 24/10/2019 không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50016, V14N0016;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

 

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)