Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác T11-2019 (P1)

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Phía bắc Vịnh: Dòng chảy qua eo Quỳnh Châu, hướng về phía bờ biển Hải phòng - Quảng ninh và hướng xuống phía nam Vịnh. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất 0,8 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 22,5 - 27,8oC, trung bình 26,1oC.

- Phía nam Vịnh: Dòng chảy từ phía bắc Vịnh chảy xuống và hướng ra phía cửa Vịnh. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,4 hải lý/giờ, lớn nhất 0,9 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động từ 23,5 - 28,5oC, trung bình 27,3oC.

2. Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận

Dòng chảy chủ yếu có hướng từ Quảng Ngãi đến Nha Trang, sau đó hợp với dòng chảy theo ven bờ từ phía nam chảy lên và hướng ra ngoai khơi ở khu vực biển Phan Thiết. Tốc độ dòng chảy trung bình 1,3 hải lý/giờ và lớn nhất đạt 2,3 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động trong khoảng 26,1 – 28,7oC, trung bình 27,6oC.

3. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và bắc Biển Đông

Dòng chảy chủ yếu từ phía Đông Bắc Biển Đông hướng về phía Quần đảo Hoàng Sa. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,5 hải lý/giờ, lớn nhât 1,3 hải lý/giờ. khu vực KĐ:111o00’ - 112o30’ VĐ: 15o30’- 18o30’ xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động: 25,7 - 29,3oC, trung bình 27,6oC.

4. Vùng biển giữa Biển Đông

Tốc độ trung bình 0,7 hải lý/giờ, lớn nhất 1,9 hải lý/giờ, khu vực KĐ:110o30’ - 113o00’ VĐ: 12o00’- 15o00’; KĐ:111o30’ - 115o00’ VĐ: 10o00’- 13o00’xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 26,5 - 29,8oC, trung bình 28,6oC.

5. Vùng biển quần đảo Trường Sa và nam Biển Đông

Tốc độ dòng chảy trung bình 0,4 hải lý/giờ, lớn nhất 1,0 hải lý/giờ. Khu vực KĐ:109o00’ -112o30’ VĐ: 06o00’- 09o30’xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 27,6 - 30,7oC, trung bình 29,4oC.

6. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Dòng chảy có hướng chủ yếu từ Cà Mau đến Bình Thuận. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,4 hải lý/giờ, lớn nhất đạt khoảng 1,7 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 27,3 - 30,3oC, trung bình 28,6oC.

 7. Vùng biển Tây Nam Bộ

Khu vực ven bờ dòng chảy hầu hết có hướng từ Phú Quốc đến Cà Mau. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,1 hải lý/giờ và lớn nhất 0,4 hải lý. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 28,0- 30,3oC, trung bình 29,5oC.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)