Về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến tàu, bến sà lan - Cảng công ten nơ quốc tế Hải Phòng

Thứ Ba, 15/10/2019, 11:36 GMT+7

HPG-100-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 100919-02/CV-HICT ngày 10/10/2019 của Công ty TNHH Cảng công ten nơ quốc tế Hải Phòng; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến tàu, bến sà lan - Cảng công ten nơ quốc tế Hải Phòng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

 20°48'11.0"

 106°54'08.8"

20°48'07.4"

106°54'15.6"

B

 20°48'09.8"

 106°54'09.5"

20°48'06.2"

106°54'16.3"

C

 20°48'13.9"

 106°54'16.9"

20°48'10.4"

106°54'23.7"

D

 20°48'15.1"

 106°54'16.2"

20°48'11.5"

106°54'23.0"

         Độ sâu đạt: -4,6m (âm bốn mét sáu).

         Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50007, V14N0007.

 

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 497