Về khu vực thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng PTSC Đình Vũ

Thứ Hai, 14/10/2019, 08:16 GMT+7

HPG-97-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

        Căn cứ văn bản số 211/2019/CV-VNLDV ngày 07/10/2019 của Công ty CP cảng Vinalines - Đình Vũ về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Vinalines - Đình Vũ; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động nạo vét số 1672/CVHHHP-PC ngày 04/10/2019 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Vinalines - Đình Vũ như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

        

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

D

20°50'10.9"

106°46'40.9"

20°50'07.3"

106°46'47.6"

C

20°50'06.5"

106°46'47.7"

20°50'02.9"

106°46'54.5"

H

20°50'06.5"

106°46'50.2"

20°50'02.9"

106°46'56.9"

E

20°50'12.2"

106°46'41.9"

20°50'08.6"

106°46'48.7"

 

2. Các phương tiện tham gia thi công và thời gian thi công:

Stt

Tên phương tiện

Đặc tính

Thời gian thi công

1

HP-3354

Ponton đặt cẩu

Thi công đến ngày 14/3/2020

2

HP-4731

-

-

3

HP-3103

Sà lan tự hành

-

4

HP-4254

-

Thi công đến ngày 22/12/2019

5

HP-3104

-

Thi công đến ngày 05/01/2020

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

 

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)