Về việc hoạt động khảo sát địa chất công trình dầu khí tại Lô 114, thềm lục địa Việt Nam

Thứ Ba, 08/10/2019, 10:27 GMT+7

HUE - 17 - 2019

Vùng biển

: Thềm lục địa Việt Nam

      Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số EVN.O.317/NTTV.LD.2019 ngày 01/10/2019 của VPĐH ENI Việt Nam B.V tại Thành phố Hồ Chí Minh;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc hoạt động khảo sát địa chất công trình dầu khí tại Lô 114, thềm lục địa Việt Nam của tàu FUGRO MARINER như sau:

     1.  Khu vực khảo sát địa chất công trình:

      Trong phạm vi khu vực khảo sát được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN - 2000

Hệ WGS - 84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

16°52'08.86''

108°11'48.14''

16°52'05.18''

108°11'54.75''

B

16°47'29.64''

108°24'43.11''

16°47'25.95''

108°24'49.71''

C

16°49'08.41''

108°25'26.69''

16°49'04.72''

108°25'33.29''

D

16°53'47.53''

108°12'27.99''

16°53'43.85''

108°12'34.60''

 

      2. Đặc điểm nhận dạng của tàu khảo sát:

      - Tên tàu       : FUGRO MARINER

      - Loại tàu      : Khảo sát công trình (Site Survey)

      - Quốc tịch    : Bahamas

      - Kích thước  : Dài 76,0m; Rộng 20,0m; Chiều sâu 6,1m

      - Hô hiệu       : 9358591 / C6DS9

      - Màu            : Đỏ, trắng

      - Cờ              : Bahamas

      3. Thời gian khảo sát: Từ ngày 10/10/2019 đến ngày 10/11/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

      Các phương tiện hành hải khi đi qua khu vực nói trên cần tăng cường cảnh giới và tránh xa tàu khảo sát FUGRO MARINER tối thiểu 02 hải lý.

 

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)