Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 15/09/2019.

Chủ Nhật, 15/09/2019, 16:59 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 – 1,0m. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 2,8m lúc 18h57, thấp nhất 1,5m lúc 02h05

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 – 1,0m. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,4m lúc 17h00, thấp nhất 1,1m lúc 07h56

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 – 1,0m. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,1m lúc 01h00, thấp nhất 0,4m lúc 07h40

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Riêng Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,0m lúc 10h52, thấp nhất 0,3m lúc 17h31

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 – 1,0m. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,3m lúc 10h19, thấp nhất 0,7m lúc 17h14

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió tây bắc đến tây cấp 3-4. Riêng Trường Sa có gió tây đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, có lúc trên 2,5m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,8m lúc 11h21, thấp nhất 0,9m lúc 17h43

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió tây bắc đến tây cấp 3-4. Sóng biển cao 0,75 – 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,6m lúc 11h06, thấp nhất 0,8m lúc 18h18

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, có lúc trên 2,5m, biển động. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,7m lúc 13h04, thấp nhất 0,8m lúc 19h32

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, có lúc trên 2,5m, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,7m lúc 03h10, thấp nhất 1,1m lúc 21h16

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, có lúc trên 2,5m, biển động. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 03h57, thấp nhất 1,3m lúc 21h35

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4, có lúc cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0 – 2,0m, biểm động nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,8m lúc 16h49, thấp nhất 0,4m lúc 00h09

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4, có lúc cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0 – 2,0m, biểm động nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 0,9m lúc 16h15, thấp nhất 0,5m lúc 22h31

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4, có lúc cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0 – 2,0m, biểm động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 13h58, thấp nhất 0,5m lúc 00h12

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4, có lúc cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,5 – 2,5m, biểm động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h45, thấp nhất 0,7m lúc 07h10

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4, có lúc cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,5 – 2,5m, biểm động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h45, thấp nhất 0,7m lúc 07h10

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4, có lúc cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,5 – 2,5m, biểm động nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,0m lúc 06h50, thấp nhất 0,6m lúc 23h59

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4, có lúc cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,5 – 2,5m, biểm động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h45, thấp nhất 0,7m lúc 07h10

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4, có lúc cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,5 – 2,5m, biểm động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 13h58, thấp nhất 0,5m lúc 00h12

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4, có lúc cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0 – 2,0m, biểm động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,7m lúc 15h57, thấp nhất 0,3m lúc 21h57

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4, có lúc cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0 – 2,0m, biểm động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 10h08, thấp nhất 0,4m lúc 01h52

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4, có lúc cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,5 – 2,5m, biểm động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h45, thấp nhất 0,7m lúc 07h10

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 232