Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 15/09/2019.

Chủ Nhật, 15/09/2019, 06:29 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km.  Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,2m lúc 18h01, thấp nhất 1,2m lúc 01h53.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km.  Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,7m lúc 16h38, thấp nhất 1,0m lúc 06h59.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,1m lúc 23h59, thấp nhất 0,4m lúc 07h01.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,0m lúc 10h02, thấp nhất 0,2m lúc 17h14.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 09h40, thấp nhất 0,6m lúc 16h57.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,8m lúc 10h37, thấp nhất 0,8m lúc 17h32.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,6m lúc 10h21, thấp nhất 0,7m lúc 17h56.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,7m lúc 12h14, thấp nhất 0,7m lúc 19h10.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,7m lúc 02h47, thấp nhất 0,9m lúc 20h42.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 03h35, thấp nhất 1,1m lúc 21h01.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,8m lúc 16h04, thấp nhất 0,4m lúc 23h39.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 15h29, thấp nhất 0,5m lúc 07h38.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 13h24, thấp nhất 0,5m lúc 02h54.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h34, thấp nhất 0,6m lúc 06h54.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h34, thấp nhất 0,6m lúc 06h54.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,0m lúc 17h02, thấp nhất 0,7m lúc 23h53.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h34, thấp nhất 0,6m lúc 06h54.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 13h24, thấp nhất 0,5m lúc 02h54.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,7m lúc 15h57, thấp nhất 0,3m lúc 21h57

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 10h08, thấp nhất 0,3m lúc 01h24.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h34, thấp nhất 0,6m lúc 06h54.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 232