Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 13/09/2019.

Thứ Sáu, 13/09/2019, 17:09 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,5m lúc 17h05, thấp nhất 0,9m lúc 01h37

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,9m lúc 16h04, thấp nhất 0,9m lúc 05h46

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 23h59, thấp nhất 0,4m lúc 06h16

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m, ngoài khơi 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 09h11, thấp nhất 0,1m lúc 16h46

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 08h43, thấp nhất 0,5m lúc 16h35

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây đến tây nam cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, có lúc trên 2,5m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,8m lúc 09h57, thấp nhất 0,6m lúc 17h09

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,6m lúc 09h36, thấp nhất 0,6m lúc 17h22

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 2,0 - 3,0m, biển động. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,7m lúc 11h34, thấp nhất 0,6m lúc 18h53

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây đến tây nam cấp 5, có lúccấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,7m lúc 02h25, thấp nhất 0,8m lúc 20h14

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,5m lúc 03h18, thấp nhất 1,0m lúc 20h27

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,8m lúc 15h24, thấp nhất 0,4m lúc 23h17

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m., biển động nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 14h50, thấp nhất 0,4m lúc 07h04.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 12h50, thấp nhất 0,4m lúc 02h20

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h34, thấp nhất 0,6m lúc 06h37.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h34, thấp nhất 0,6m lúc 06h37.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 16h39, thấp nhất 0,7m lúc 23h41.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m., biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h34, thấp nhất 0,6m lúc 06h37

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 12h50, thấp nhất 0,4m lúc 02h20

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m., biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 15h57, thấp nhất 0,3m lúc 22h02

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m., biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 10h02, thấp nhất 0,3m lúc 00h50.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h34, thấp nhất 0,6m lúc 06h37

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 232