Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 12/09/2019.

Thứ Năm, 12/09/2019, 17:17 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,8m lúc 16h14, thấp nhất 0,6m lúc 01h08.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,0m lúc 15h25, thấp nhất 0,8m lúc 04h04.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Biển động mạnh. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 23h47, thấp nhất 0,3m lúc 05h36.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Riêng Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m, khu vực Hoàng Sa sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 08h20, thấp nhất 0,1m lúc 16h18.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 07h36, thấp nhất 0,4m lúc 16h12.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4.  Riêng Trường Sa: Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,9m lúc 07h03, thấp nhất 0,6m lúc 16h47.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,6m lúc 08h46, thấp nhất 0,5m lúc 16h54.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây  đến tây nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,7m lúc 10h50, thấp nhất 0,5m lúc 18h36.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây  đến tây nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,7m lúc 02h02, thấp nhất 0,8m lúc 19h46.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây  đến tây nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,5m lúc 03h01, thấp nhất 0,9m lúc 19h54.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 14h45, thấp nhất 0,4m lúc 22h43.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 14h11, thấp nhất 0,4m lúc 06h36.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 12h28, thấp nhất 0,4m lúc 01h24.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h45, thấp nhất 0,6m lúc 06h14.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h45, thấp nhất 0,6m lúc 06h14.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 16h06, thấp nhất 0,7m lúc 23h36.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h45, thấp nhất 0,6m lúc 06h14.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 12h28, thấp nhất 0,4m lúc 01h24.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 15h57, thấp nhất 0,3m lúc 22h02.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 10h02, thấp nhất 0,3m lúc 00h12.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h45, thấp nhất 0,6m lúc 06h14.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 232