Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 11/9/2019.

Thứ Tư, 11/09/2019, 17:08 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 – 1,0m. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,9m lúc 15h18, thấp nhất 0,5m lúc 00h36.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 – 1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,1m lúc 14h45, thấp nhất 0,7m lúc 02h56.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 - 4.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 23h02, thấp nhất 0,4m lúc 04h51.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 - 4.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 07h24, thấp nhất 0,0m lúc 15h49.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 - 4.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 06h51, thấp nhất 0,4m lúc 15h50.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây bắc cấp 4. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,9m lúc 06h52, thấp nhất 0,5m lúc 16h19.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây bắc cấp 4. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,6m lúc 08h01, thấp nhất 0,5m lúc 16h26.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây bắc đến tây cấp 5. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,7m lúc 09h20, thấp nhất 0,5m lúc 18h08.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây bắc đến tây cấp 5. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,7m lúc 01h34, thấp nhất 0,8m lúc 19h12.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây bắc đến tây cấp 5. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,5m lúc 02h44, thấp nhất 0,9m lúc 19h26.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 14h06, thấp nhất 0,4m lúc 22h09.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 13h31, thấp nhất 0,4m lúc 06h02.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 12h11, thấp nhất 0,3m lúc 00h29.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 14h51, thấp nhất 0,6m lúc 05h07.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 14h51, thấp nhất 0,6m lúc 05h07.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 15h32, thấp nhất 0,7m lúc 00h10.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 14h51, thấp nhất 0,6m lúc 05h07.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 12h11, thấp nhất 0,3m lúc 00h29.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 15h57, thấp nhất 0,2m lúc 22h08.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 12h11, thấp nhất 0,3m lúc 23h59.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 14h51, thấp nhất 0,6m lúc 05h07.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 246