Về việc phục hồi hoạt động phao số 1 luồng hàng hải Vạn Gia

Thứ Bảy, 07/09/2019, 15:05 GMT+7

QNH-22-2019

 

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Ninh

: Vạn Gia

Tên báo hiệu

: Phao số 1

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

21°23'06.5"

108°01'02.6"

21°23'02.9"

108°01'09.4"

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc khắc phục sự cố phao số 1 luồng hàng hải Vạn Gia;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao số 1 luồng hàng hải Vạn Gia đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 264(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 03/9/2019 của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40002, V14N0002;

Các bài đã đăng
Trang 1 / 514