Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 6 luồng hàng hải Cửa Gianh

Thứ Ba, 03/09/2019, 14:42 GMT+7

QBH-08-2019

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Quảng Bình

: Cửa Gianh

: Phao số 6

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

17°42'17.9"

106°29'22.7"

17°42'14.3"

106°29'29.4"

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố phao số 6 luồng hàng hải Cửa Gianh;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao số 6 luồng hàng hải Cửa Gianh đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 03/9/2019.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50017, V14N0017;