Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác T9-2019 (P1)

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Phía bắc Vịnh: Dòng chảy dọc theo bán đảo Lôi Châu, hướng về phía bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng và chảy xuống  phía nam. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,4hải lý/giờ, lớn nhất 1,1 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 25,3 - 28,3oC, trung bình 28,0oC.

- Phía nam Vịnh: Dòng chảy từ phía bắc Vịnh hướng ra phía cửa Vịnh, khu vực cửa Vịnh xuất hiện một xoáy thuận. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,6 hải lý/giờ, lớn nhất 1,7 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động từ 24,0 - 28,4oC, trung bình 27,7oC.

2. Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận

Tốc độ dòng chảy trung bình 1,5 hải lý/giờ và lớn nhất đạt 3,0 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động trong khoảng 24,4 - 28,7oC, trung bình 27,2oC. Vùng biển dọc theo ven bờ từ Quảng Ngãi đến Nha Trang tồn tại vùng nước có nhiệt độ thấp (24,4oC).

3. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và bắc Biển Đông

Dòng chảy chủ yếu có từ Quần đảo Hoàng Sa hướng về Đông Bắc Biển Đông. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,5 hải lý/giờ, lớn nhât 1,3 hải lý/giờ, khu vực KĐ:113o00’ -115o00’ VĐ: 17o30’-19o00’ xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động: 23,6 - 28,4oC, trung bình 28,1oC.

4. Vùng biển giữa Biển Đông

Tốc độ trung bình 0,8 hải lý/giờ, lớn nhất 3,3 hải lý/giờ, khu vực KĐ:109o00’ - 113o00’ VĐ: 12o30’- 16o00’; KĐ:113o30’ - 116o00’ VĐ: 12o30’- 16o00’và KĐ:110o00’ - 114o00’ VĐ: 09o30’- 12o30’ xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 26,8- 28,4oC, trung bình 28,2oC.

5. Vùng biển quần đảo Trường Sa và nam Biển Đông

Tốc độ dòng chảy trung bình 0,4 hải lý/giờ, lớn nhất 1,2 hải lý/giờ. Khu vực KĐ:112o00 - 115o00’ VĐ: 06o00’- 08o00’. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 28,0 - 29,5oC, trung bình 29,0oC.

6. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Dòng chảy có hướng chủ yếu từ Cà Mau đến Bình Thuận. Tốc độ trung bình khoảng 0,7 hải lý/giờ, lớn nhất đạt khoảng 2,0 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 26,8 - 29,0oC, trung bình 28,7oC.

 7. Vùng biển Tây Nam Bộ

Khu vực ven bờ dòng chảy hầu hết có hướng từ Phú Quốc đến Cà Mau. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,3 hải lý/giờ và lớn nhất 0,9 hải lý. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 27,2 - 29,3oC, trung bình 28,7oC.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)