Đảng bộ Công ty VISHIPEL tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 45-NQ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Tư, 04/09/2019, 15:12 GMT+7

(Vishipel) – Chiều ngày 03/9/2019, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chỉ thị số 35-CT/TW về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” của Bộ Chính trị.

Tham dự Hội nghị gồm có: đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty, đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty cùng các đồng chí đảng viên trong toàn công ty tại 19 điểm cầu hội nghị trực tuyến.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy Công ty đã quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình hành động của Đảng ủy Công ty thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 365-KH/ĐU của Đảng bộ Công ty về việc tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty quán triệt và triển khai những nội dung Nghị quyết số 45-NQ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Theo đó, ngày 24/1/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW, là kết quả của một quá trình chuẩn bị hết sức công phu, tổng kết sâu sắc cả về thực tiễn và lý luận. Trên cơ sở tổng kết sâu sắc 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, xem xét toàn diện các yếu tố trước mắt và lâu dài, các mối quan hệ giữa thành phố với các địa phương khác trong vùng và cả nước, với Trung ương… từ đó xây dựng Nghị quyết mới về phát triển thành phố Hải Phòng.

Đồng chí nhấn mạnh Nghị quyết 45-NQ/TW là cơ hội, và điểm tựa quan trọng để thành phố Hải Phòng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời kỳ mới. Là một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, Đảng bộ Công ty cần chủ động triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết quan trọng này. Đồng thời tiếp tục phát huy cao độ sự đồng thuận của toàn thể người lao động, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Công ty để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, qua đó chú trọng nắm bắt các cơ hội trong tương lai để song hành cùng thành phố phát triển.

Ngoài ra, đồng chí cũng yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ sắp tới phải thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và sáng tạo; công tác tuyên truyền và công tác tư tưởng trong Đảng bộ, Chi bộ phải được thực hiện nghiêm túc; bảo đảm phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Tin bài và ảnh: Phòng Chính sách Kinh doanh

Các bài đã đăng
Trang 1 / 40