Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa

Thứ Bảy, 31/08/2019, 09:15 GMT+7

THA- 19-2019

          Vùng biển             : Thanh Hóa

          Tên luồng             : Nghi Sơn

          Tên báo hiệu        : Phao số 0 

          Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°16'41.4"

105°50'32.1"

19°16'37.8"

105°50'38.8"

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Nghi Sơn  - Thanh Hóa đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 31/8/2019.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50012, V14N0012;

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )