Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 16/08/2019.

Thứ Sáu, 16/08/2019, 06:36 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào  và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,75 – 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,9m lúc 17h22, thấp nhất 0,6m lúc 02h22.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào  và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,75 – 1,75m, biển động nhẹ .Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,2m lúc 16h43, thấp nhất 0,6m lúc 05h46.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 4. Sóng biển cao 0,75 – 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 23h59, thấp nhất 0,3m lúc 06h33.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 4-5.  Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 09h22, thấp nhất 0,0m lúc 17h19.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 4. Sóng biển cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,5m lúc 08h49, thấp nhất 0,3m lúc 17h20.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 4-5. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,1m lúc 09h29, thấp nhất 0,4m lúc 17h43.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 4-5. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,7m lúc 09h36, thấp nhất 0,4m lúc 18h07.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, có lúc trên 2,5m, biển động. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,9m lúc 11h29, thấp nhất 0,3m lúc 19h15.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, có lúc trên 2,5m, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,6m lúc 03h04, thấp nhất 0,5m lúc 20h36.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, có lúc trên 2,5m, biển động. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 04h03, thấp nhất 0,7m lúc 20h56.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,75 – 1,75m, biển động nhẹ .Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 15h19, thấp nhất 0,3m lúc 23h56.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,75 – 1,75m, biển động nhẹ .Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 15h13, thấp nhất 0,4m lúc 07h15.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,75 – 1,75m, biển động nhẹ .Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 13h52, thấp nhất 0,4m lúc 02h54.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,75 – 1,75m, biển động nhẹ .Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 15h19, thấp nhất 0,4m lúc 06h59.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,75 – 1,75m, biển động nhẹ .Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 15h19, thấp nhất 0,4m lúc 06h59.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,75 – 1,75m, biển động nhẹ .Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 17h19, thấp nhất 0,7m lúc 00h49.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng biển cao 0,75 – 1,75m, biển động nhẹ .Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 15h19, thấp nhất 0,4m lúc 06h59.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng biển cao 0,75 – 1,75m, biển động nhẹ .Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 13h52, thấp nhất 0,4m lúc 02h54.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng biển cao 0,75 – 1,75m, biển động nhẹ .Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 15h57, thấp nhất 0,2m lúc 22h08.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,75 – 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 15h05, thấp nhất 0,3m lúc 01h13.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.  

Sóng biển cao 0,75 – 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 15h19, thấp nhất 0,4m lúc 06h59.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 179