Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu Lý Nhơn trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Thứ Tư, 14/08/2019, 14:08 GMT+7

HCM – 35 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu ĐTHTLN_1908 tỷ lệ 1/5.000; đo đạc hoàn thành tháng 7&8/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu vực đón trả hoa tiêu Lý Nhơn trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

KS1

10°23’38,0”N

106°49’06,6”E

10°23’34,3”N

106°49’13,0”E

KS2

10°24’07,1”N

106°48’40,3”E

10°24’03,5”N

106°48’46,8”E

KS3

10°24’20,1”N

106°48’55,1”E

10°24’16,4”N

106°49’01,5”E

KS4

10°23’51,0”N

106°49’21,3”E

10°23’47,3”N

106°49’27,7”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,5m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trong khu vực đón trả hoa tiêu Lý Nhơn trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh./.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam )