Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 14/08/2019

Thứ Tư, 14/08/2019, 05:36 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 4. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 4,1m lúc 15h46, thấp nhất 0,4m lúc 01h03.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 4. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,2m lúc 15h30, thấp nhất 0,6m lúc 03h41.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 11h52, thấp nhất 0,3m lúc 04h57.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 4-5.  Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 07h52, thấp nhất -0,0m lúc 16h12.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 07h19, thấp nhất 0,2m lúc 16h52.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 5. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,1m lúc 07h25, thấp nhất 0,3m lúc 17h04.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 5. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,7m lúc 08h12, thấp nhất 0,4m lúc 17h11.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,9m lúc 09h15, thấp nhất 0,3m lúc 18h42.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,5m lúc 02h08, thấp nhất 0,5m lúc 19h34.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,3m lúc 03h07, thấp nhất 0,6m lúc 19h42.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 3 - 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 14h11, thấp nhất 0,3m lúc 23h06.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 3 - 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,2m lúc 14h05, thấp nhất 0,4m lúc 06h19.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 3 - 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m.
Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 14h09, thấp nhất 0,3m lúc 00h56.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 3 - 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 15h13, thấp nhất 0,5m lúc 06h09.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 3 - 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 15h13, thấp nhất 0,5m lúc 06h09.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 3 - 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 16h11, thấp nhất 0,6m lúc 07h18.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 3 - 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 15h13, thấp nhất 0,5m lúc 06h09.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 3 - 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 14h09, thấp nhất 0,3m lúc 00h56.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 3 - 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 15h57, thấp nhất 0,2m lúc 22h14.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 3 - 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 14h54, thấp nhất 0,4m lúc 23h59.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 3 - 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 15h13, thấp nhất 0,5m lúc 06h09.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 192