Thông báo nhận giấy chứng nhận và giấy xác nhận GOC K136 (từ ngày 02/05/2013)

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

(Vishipel) - Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam thông báo:

- Lớp GOC K136 (học từ ngày 19/02/2013 đến 22/03/2013) đã có giấy chứng nhận do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp và giấy xác nhận do Cục Hàng hải Việt Nam cấp. Các học viên lớp GOC K136 có thể nhận chứng chỉ tại:

  1. Địa điểm   : Phòng Tổ chức Lao động - Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam – Số 2 Nguyễn Thượng Hiền – Hồng Bàng – Hải Phòng
  2. Thời gian  : Giờ hành chính từ Thứ 2 - Thứ 6 ( ĐT: 031 3823128, hoặc Ms. Tú: 0979711003).

Ghi chú:

  • Không được nhận thay nguời khác.
  • Mang theo giấy CMND.