Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 16/07/2019.

Thứ Ba, 16/07/2019, 06:05 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam đến đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 4,1m lúc 16h14, thấp nhất 0,6m lúc 01h20.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam đến đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,2m lúc 15h53, thấp nhất 0,5m lúc 04h22.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 12h09, thấp nhất 0,3m lúc 05h03.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ; riêng Hoàng Sa gió đông nam cấp 4. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 08h26, thấp nhất -0,0m lúc 16h34.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m . Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 07h41, thấp nhất 0,1m lúc 16h57.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5; riêng vùng biển Trường Sa có lúc cấp 6, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.  Sóng biển cao 1,5 - 2,5m; riêng vùng biển Trường Sa 2,0 – 4,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,1m lúc 07h42, thấp nhất 0,4m lúc 17h09.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 08h34, thấp nhất 0,4m lúc 17h33.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 2,0 - 4,0m, biển động. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,9m lúc 09h43, thấp nhất 0,2m lúc 18h53.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 2,0 - 4,0m, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,4m lúc 02h19, thấp nhất 0,4m lúc 19h46.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 2,0 - 4,0m, biển động. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,3m lúc 03h24, thấp nhất 0,5m lúc 19h59.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 14h28, thấp nhất 0,3m lúc 23h39.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,2m lúc 14h39, thấp nhất 0,3m lúc 06h30.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 15h33, thấp nhất 0,4m lúc 03h28.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 16h15, thấp nhất 0,4m lúc 06h37.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 16h15, thấp nhất 0,4m lúc 06h37.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 16h45, thấp nhất 0,6m lúc 07h52.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 16h15, thấp nhất 0,4m lúc 06h37.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 15h33, thấp nhất 0,4m lúc 03h28.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 15h57, thấp nhất 0,2m lúc 22h14.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 15h22, thấp nhất 0,4m lúc 23h48.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 16h15, thấp nhất 0,4m lúc 06h37.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 196