Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 16 tháng 07 năm 2019

Thứ Ba, 16/07/2019, 05:25 GMT+7

Trường gió Nam đến Đông Nam cường độ yếu thịnh hành trên vịnh Bắc Bộ. Trong khi đó trường gió Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh gây mưa dông rải rác cho các vùng biển này.
Vịnh Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3-4.
Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.
Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật manh.
Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm cả Phú Quốc): Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Nam cấp 3-4.
Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Không mưa.
Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Nam cấp 3-4.
Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
Vịnh Thái Lan: Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Trường gió Đông Nam trên vịnh Bắc Bộ có cường độ yếu. Trong khi đó trường gió Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh tiếp tục gây thời tiết xấu cho các vùng biển phía Nam.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)