Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 12 tháng 07 năm 2019

Thứ Sáu, 12/07/2019, 04:25 GMT+7

Trường gió Tây Nam có cường độ trung bình chi phối hầu hết các vùng biển.
Vịnh Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4-5.
Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam đến Nam cấp 3-4.
Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 4.
Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 4-5.
Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm cả Phú Quốc): Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 3-4.
Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 4-5.
Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4.
Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 4-5.
Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4.
Vịnh Thái Lan: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.
DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Trường gió Tây Nam đến Nam trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và trường gió Tây Nam trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có khả năng hoạt động mạnh dần.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)