Nghị định 26/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

Số/Ký hiệu 26/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/03/2019
Ngày có hiệu lực 25/04/2019
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

Cơ quan ban hành            Chính phủ
Phân loại Nghị định