Về việc chấm dứt hoạt động phao E báo hiệu khu vực cần cẩu bị tai nạn trên cầu cảng HICT- Hải Phòng

Thứ Sáu, 05/07/2019, 09:04 GMT+7

HPG-64-2019

 

Vùng biển

Tên luồng

: Hải Phòng

: Hải Phòng

Tên báo hiệu

: Phao E

 Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°48'12.9"

 106°54'18.0"

 20°48'09.3"

 106°54'24.7"

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao E báo hiệu khu vực cần cẩu bị tai nạn trên cầu cảng HICT-Hải Phòng chấm dứt hoạt động từ ngày 05/7/2019.

       Thông báo hàng hải số 163(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 07/6/2019 không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50007, V14N0007, VN50008, V14N0008.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )