Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng PV SHIPYARD của Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí

Thứ Tư, 03/07/2019, 09:04 GMT+7

VTU – 38 – 2019.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải sông Dinh.

Căn cứ Đơn đề nghị số 0439/19/CTGK-TCKT ngày 28/6/2019 của Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng PV Shipyard và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng PV Shipyard được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS-84

Kinh độ (λ)

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

Vĩ độ (φ)

D1

10023’33,7” N

107004’47,3” E

10023’30,0” N

107004’53,7” E

D2

10023’32,8” N

107004’49,5” E

10023’29,1” N

107004’55,9” E

D3

10023’37,6” N

107004’51,4” E

10023’33,9” N

107004’57,9” E

D4

10023’38,5” N

107004’49,2” E

10023’34,8” N

107004’55,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,12m                              

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu SY-2019 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2019.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam )