Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Vạn Gia

Thứ Năm, 04/07/2019, 08:35 GMT+7

QNH-13-2019

Vùng biển   : Quảng Ninh

Tên luồng   : Vạn Gia

Tên báo hiệu : P4

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

21°23'58.9"

108°00'31.0"

21°23'55.3"

108°00'37.7"

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc khắc phục sự cố đứt trôi phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Vạn Gia;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Vạn Gia đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số: 188/(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 29/6/2019 không còn hiệu lực.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc ) 

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 514