Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Vạn Gia

Chủ Nhật, 30/06/2019, 10:50 GMT+7

QNH-12-2019

Vùng biển   : Quảng Ninh

Tên luồng   : Vạn Gia

Tên báo hiệu : P4

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

21°23'58.9"

108°00'31.0"

21°23'55.3"

108°00'37.7"

 

 Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về sự cố đứt trôi phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Vạn Gia.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Vạn Gia đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 29 tháng 6 năm 2019.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )