Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 19/06/2019.

Thứ Tư, 19/06/2019, 05:13 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 4,1m lúc 18h07, thấp nhất 0,6m lúc 03h18.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,3m lúc 17h11, thấp nhất 0,4m lúc 05h57

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam đến nam cấp 3-4.  Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 13h45, thấp nhất 0,3m lúc 06h44.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam đến nam cấp 3-4. Riêng Hoàng Sa có mưa rào vài nơi. Gió nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,3m lúc 10h07, thấp nhất 0,0m lúc 18h16.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam đến nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,5m lúc 09h40, thấp nhất 0,2m lúc 18h33.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 4. Riêng Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa, gió tây nam cấp 4-5, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,1m lúc 10h03, thấp nhất 0,3m lúc 19h47.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 4. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 09h59, thấp nhất 0,3m lúc 18h58.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 2,1m lúc 11h07, thấp nhất 0,3m lúc 19h44.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ .Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,6m lúc 03h49, thấp nhất 0,3m lúc 21h16.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ . Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,5m lúc 04h49, thấp nhất 0,5m lúc 21h41.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m, có thể đạt trên 1,5m trong cơn dông, biển động nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 16h09, thấp nhất 0,2m lúc 00h25.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m, có thể đạt trên 1,5m trong cơn dông, biển động nhẹ .Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,2m lúc 16h31, thấp nhất 0,3m lúc 07h55.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m, có thể đạt trên 1,5m trong cơn dông, biển động nhẹ .Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 16h46, thấp nhất 0,4m lúc 04h42.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m, có thể đạt trên 1,5m trong cơn dông, biển động nhẹ .Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 17h23, thấp nhất 0,3m lúc 07h39.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m, có thể đạt trên 1,5m trong cơn dông, biển động nhẹ .Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 17h23, thấp nhất 0,3m lúc 07h39.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m, có thể đạt trên 1,5m trong cơn dông, biển động nhẹ .Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 18h32, thấp nhất 0,6m lúc 09h44.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m, có thể đạt trên 1,5m trong cơn dông, biển động nhẹ .Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 17h23, thấp nhất 0,3m lúc 07h39.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m, có thể đạt trên 1,5m trong cơn dông, biển động nhẹ .Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 16h46, thấp nhất 0,4m lúc 04h42.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m, có thể đạt trên 1,5m trong cơn dông, biển động nhẹ . Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 16h02, thấp nhất 0,1m lúc 09h46.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m, có thể đạt trên 1,5m trong cơn dông, biển động nhẹ . Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,2m lúc 17h31, thấp nhất 0,4m lúc 00h56.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m, có thể đạt trên 1,5m trong cơn dông, biển động nhẹ . Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 17h23, thấp nhất 0,3m lúc 07h39.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 186