Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1” “V2” khống chế khu vực nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu cảng nhập than trung tâm điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận

Thứ Hai, 10/06/2019, 16:13 GMT+7

BTN – 07 – 2019

Vùng biển:      Tỉnh Bình Thuận

Tên báo hiệu:  “V1”, “V2”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“V1”

11017’55,3”N

108048’19,1”E

11017’51,6”N

108048’25,6”E

“V2”

11018’32,1”N

108048’06,6”E

11018’28,4”N

108048’13,0”E

 

Căn đơn đề nghị số 46/ANĐVT-KTAT ngày 22/5/2019 của Ban quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân về việc chấm dứt hoạt động phao “V1” “V2” báo hiệu hàng hải chuyên dùng khống chế khu vực nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1” “V2” chấm dứt hoạt động từ ngày 17/5/2019.

Thông báo hàng hải số 139/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 18/7/2017 hết hiệu lực./.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )