Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 0 đoạn Nam Triệu luồng hàng hải Hải Phòng

Thứ Sáu, 07/06/2019, 14:35 GMT+7

HPG-53-2019

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng     : Nam Triệu

Tên báo hiệu         : P0

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°43'24.8"

106°54'59.6"

20°43'21.2"

106°55'06.4"

  Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc phao báo hiệu số 0 bị đứt trôi;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 0 đoạn Nam Triệu luồng hàng hải Hải Phòng đã tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 8/6/2019.

Ghi chú:  -  Hải đồ cần cập nhật: VN50007, V14N0007, VN50008, V14N0008.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )