Về việc tạm ngừng hoạt động phao số NS-10 luồng vào cảng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa

Thứ Ba, 04/06/2019, 14:12 GMT+7

THA-12-2019

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Thanh Hóa

: Luồng chuyên dùng vào cảng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

: NS-10

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 19°21'41.7"

 105°49'23.2"

 19°21'38.1"

 105°49'29.9"

Căn cứ điện cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố phao số NS-10 luồng vào cảng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa.

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao số NS-10 luồng vào cảng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 04/6/2019.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )