Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác T6-2019 (P1)

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Phía bắc vịnh: Dòng chảy từ phía nam Vịnh hướng lên phía bắc và hướng về phía eo Quỳnh Châu hướng. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,2 hải lý/giờ, lớn nhất 0,6 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 29,1-31,6oC, trung bình 29,6oC.

- Phía nam vịnh: Dòng chảy từ khu vực cửa Vịnh chảy vào hướng lên phía Bắc Vịnh. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất 0,8 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động từ 28,3- 32,3oC, trung bình 30,3oC.

2. Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận

 Tốc độ dòng chảy trung bình 1,2 hải lý/giờ và lớn nhất đạt 2,7 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động trong khoảng 26,0-31,1oC, trung bình 29,0oC. Trong vùng biển dọc theo ven bờ từ Quảng Ngãi đến Nha Trang tồn tại vùng nước có nhiệt độ thấp.

3. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và bắc Biển Đông

Dòng chảy chủ yếu có từ kinh độ 117oE hướng về phía Quần đảo Hoàng Sa. Khu vực KĐ:112o00-115o00’ VĐ: 16o00’-18o00 xuất hiện xoáy. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,5 hải lý/giờ, lớn nhât 1,7 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu hướng tăng và dao động: 26,1-31,6oC, trung bình 30,0oC.

4. Vùng biển giữa Biển Đông

Tốc độ trung bình 0,6 hải lý/giờ, lớn nhất 2,4 hải lý/giờ, khu vực KĐ:110o00-113o00’ VĐ: 11o00’-14o00 và KĐ:114o00-117o00’ VĐ: 11o00’-14o00 xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 29,3- 30,8oC, trung bình 29,3oC.

5. Vùng biển quần đảo Trường Sa và nam Biển Đông

Tốc độ dòng chảy trung bình 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất 0,6 hải lý/giờ. Khu vực KĐ:18o00-110o00’ VĐ: 7o00’-10o00 ; xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 29,3- 31,5oC, trung bình 30,8oC.

6. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Dòng chảy có hướng chủ yếu từ Cà Mau đến Bình Thuận. Tốc độ trung bình khoảng 0,2 hải lý/giờ, lớn nhất đạt khoảng 0,6 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 29,7 -31,6oC, trung bình 31,1oC.

 7. Vùng biển Tây Nam Bộ

   Khu vực ven bờ dòng chảy hầu hết có hướng từ Phú Quốc đến Cà Mau. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,2 hải lý/giờ và lớn nhất 0,4 hải lý. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 30,1- 32,3oC, trung bình 31,3oC.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)