Về việc di dời tàu NĐ 1905 bị đắm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu số 9 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng

Thứ Bảy, 11/05/2019, 15:54 GMT+7

HPG-43-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc tàu NĐ 1905 được di dời khỏi vị trí đắm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu số 9 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Tàu NĐ 1905 bị đắm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu số 9 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng đã được di dời.

Thông báo hàng hải số 107(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 20/4/2019 không còn hiệu lực.

Ghi chú:  -  Hải đồ cần cập nhật: VN40001, V1300002, VN50007, V14N0007.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )