Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ Sáu, 17/05/2019, 17:42 GMT+7

(Vishipel) – Chiều ngày 17/5/2019, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quyết định số 500-QĐ/QU của Quận ủy ban hành tiêu chí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” tại hội trường Công ty.

Tham dự Hội nghị gồm có: đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy Công ty, đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Đảng viên cùng toàn thể người lao động Công ty tại 19 điểm cầu hội nghị trực tuyến.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy đọc Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy đọc Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” và Quyết định số 500-QĐ/QU của Quận ủy ban hành tiêu chí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”. Theo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo Bác đã tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện những nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được đưa vào ứng dụng trong thực tế đạt hiệu quả cao, từng bước hoàn thiện hệ thống quy định quản lý nội bộ cũng như chuẩn hóa quá trình cung cấp dịch vụ đã tác động tích cực tới năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất và tạo giá trị doanh nghiệp.

Chi bộ Văn phòng 2 đọc tham luận tại Hội nghị

Các tham luận của các Chi bộ đã nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc triển khai văn hóa ứng xử, giao tiếp tại nơi làm việc, đem lại các sản phẩm dịch vụ tin cậy cho người dùng và bảo đảm thông tin cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, công tác an toàn, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường biển, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ lợi ích chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy Công ty trao tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ Công ty đã công bố Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 03 tập thể và 05 cá nhân được trao tặng. Ngoài ra, Chi bộ Văn Phòng 2 và 01 cá nhân cũng được Quận ủy Hồng Bàng xét biểu dương khen thưởng.

Đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bế mạc Hội nghị, đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy Công ty tiếp tục nhấn mạnh những kết quả đạt được trong sự phát triển của Công ty những năm qua có sự đóng góp không nhỏ của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2019 toàn thể người lao động Công ty cần tiếp tục không ngừng học tập, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh để vận dụng vào công việc và cuộc sống; đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, luôn đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đưa Công ty ngày càng phát triển vững mạnh trong tương lai.

 

Tin bài và ảnh: Phòng Chính sách Kinh doanh