Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác T5-2019 (P1)

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Phía bắc vịnh: Dòng chảy từ phía nam hướng lên phía bắc Vịnh và hướng về phía eo Quỳnh Châu. Tốc độ trung bình khoảng 0,1 hải lý/giờ, lớn nhất 0,7 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 25,8-29,0oC, trung bình 27,9oC.

- Phía nam vịnh: Dòng chảy từ  khu vực cửa Vịnh chảy vào và hướng lên phía  Bắc Vịnh. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,2 hải lý/giờ, lớn nhất 0,5 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động từ 24,2- 28,6oC, trung bình 27,3oC.

2. Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận

 Tốc độ dòng chảy trung bình 1,2 hải lý/giờ và lớn nhất đạt 2,3 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động trong khoảng 23,7-30,0oC, trung bình 27,2oC. Trong vùng biển dọc theo ven bờ từ Hà Tĩnh đến Tuy Hòa tồn tại vùng nước có nhiệt độ thấp (thấp nhất 23,7oC).

3. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và bắc Biển Đông

Dòng chảy chủ yếu có hướng Đông bắc. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,5 hải lý/giờ, lớn nhât 1,7 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu hướng giảm và dao động: 24,5-30,7oC, trung bình 28,9oC.

4. Vùng biển giữa Biển Đông

Tốc độ trung bình 0,6 hải lý/giờ, lớn nhất 2,1 hải lý/giờ, khu vực KĐ:111o00-114o00’ VĐ: 11o00’-15o00; xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 28,4- 30,2oC, trung bình 29,8oC.

5. Vùng biển quần đảo Trường Sa và nam Biển Đông

Tốc độ dòng chảy trung bình 0,4 hải lý/giờ, lớn nhất 1,2 hải lý/giờ. Khu vực KĐ:112o00-115o00’ VĐ: 6o30’-09o00 xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 28,0- 30,1oC, trung bình 29,3oC.

6. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Dòng chảy có hướng chủ yếu từ Cà Mau đến Bình Thuận. Tốc độ trung bình khoảng 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất đạt khoảng 0,7 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 29,2 -30,7oC, trung bình 29,9oC.

 7. Vùng biển Tây Nam Bộ

Khu vực ven bờ dòng chảy hầu hết có hướng từ Phú Quốc đến Cà Mau. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,1 hải lý/giờ và lớn nhất 0,5 hải lý. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 30,0- 31,6oC, trung bình 30,7oC.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)