Về việc thay đổi đặc tính nhận biết các phao báo hiệu số 6, 7 trên luồng hàng hải Đà Nẵng

Thứ Tư, 08/05/2019, 15:29 GMT+7

DNG-05-2019

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Đà Nẵng

: Đà Nẵng

: 6, 7

 

 

 

STT

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

6

16°06'59.7"

108°13'35.4"

16°06'56.0"

108°13'42.0"

2

7

16°06'51.9"

108°13'04.5"

16°06'48.2"

108°13'11.1"

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thay đổi đặc tính nhận biết các phao báo hiệu số 6, 7 trên luồng hàng hải Đà Nẵng như sau:

1. Phao báo hiệu số 6:

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 16°06'59.7"

 108°13'35.4"

16°06'56.0"

 108°13'42.0"

- Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;

- Màu sắc: Toàn thân màu đỏ;

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây [Fl.R.3s].

Các đặc tính khác của phao báo hiệu số 6 không thay đổi (tham khảo Thông báo hàng hải số 150/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 26/5/2015 và số 339/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 27/11/2015).

2. Phao báo hiệu số 7:

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 16°06'51.9"

 108°13'04.5"

16°06'48.2"

 108°13'11.1"

- Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

- Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục;

- Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

- Số hiệu: Số “7” màu trắng;

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây [Fl.G.3s].

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )