Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1, 2 bến cảng Biển Đông của Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thủy Sản

Thứ Sáu, 03/05/2019, 08:13 GMT+7

HCM – 16 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 93/CNTS ngày 17/4/2019 của Công ty cổ phần công nghiệp Thủy Sản về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1, 2 bến cảng Biển Đông và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 1 – bến cảng Biển Đông, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A

10044’57,9” N

106044’25,5” E

10044’54,3” N

106044’32,0” E

B

10044’57,8” N

106044’26,7” E

10044’54,1” N

106044’33,1” E

C

10045’01,6” N

106044’27,2” E

10044’58,0” N

106044’33,7” E

D

10045’01,8” N

106044’26,1” E

10044’58,1” N

106044’32,5” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 2,0m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 2 – bến cảng Biển Đông, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

E

10045’02,3” N

106044’26,3” E

10044’58,6” N

106044’32,8” E

F

10045’01,8” N

106044’27,4” E

10044’58,1” N

106044’33,8” E

G

10045’05,3” N

106044’29,1” E

10045’01,6” N

106044’35,6” E

H

10045’05,8” N

106044’28,1” E

10045’02,1” N

106044’34,6” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 2,0m.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam )